هولدینگ ساختمانی زیما

هولدینگ ساختمانی زیما

خدمات ارائه شده:

طراحی لوگوتایپ

طراحی لوگو تصویری

طراحی پترن ها و بسط هویت بصری

طراحی اقلام اداری

مدیریت و تولید محتوای اینستاگرام


تاریخ انجام پروژه:

طراحی پاییز ۱۳۹۹


به سفارش:

هولدینگ ساختمانی زیما