موسسه خیریه سلام (حامیان سلامت کودک)

موسسه خیریه سلام (حامیان سلامت کودک)

خدمات ارائه شده:

انتخاب نام

طراحی لوگوتایپ

طراحی لوگو تصویری

طراحی پترن ها و بسط هویت بصری

طراحی اقلام اداری


تاریخ انجام پروژه:

طراحی بهار 1400


به سفارش:

موسسه خیریه سلام (حامیان سلامت کودک)