صنایع خاتم سازی فدک

صنایع خاتم سازی فدک

خدمات ارائه شده:

طراحی لوگوتایپ

طراحی لوگو تصویری

طراحی پترن ها و بسط هویت بصری

طراحی اقلام اداری


تاریخ انجام پروژه:

طراحی بهار 1399


به سفارش:

صنایع خاتم سازی فدک