دکتر مریم خسروی

دکتر مریم خسروی

خدمات ارائه شده:

طراحی لوگوتایپ

طراحی لوگو تصویری

طراحی پترن ها و بسط هویت بصری

طراحی اقلام اداری

مدیریت و تولید محتوای اینستاگرام


تاریخ انجام پروژه:

طراحی زمستان 1398


به سفارش:

دکتر مریم خسروی