دکتر الهه افشاری

دکتر الهه افشاری

خدمات ارائه شده:

طراحی لوگوتایپ

طراحی لوگو تصویری

طراحی پترن ها و بسط هویت بصری

طراحی اقلام اداری


تاریخ انجام پروژه:

طراحی زمستان 1399


به سفارش:

دکتر الهه افشاری - متخصص دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان یکی از 10 تخصص دندانپزشکی است که توسط آکادمی انجمن دندانپزشکی آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دکتر الهه افشاری از سال 88 فعالیت خود را به عنوان دندانپزشک و از سال 96 به عنوان دندانپزشک کودکان شروع کرد. این شاخه تخصصی از دندانپزشکی علاوه بر حساسیت های پزشکی، پیچیدگی دیگری نیز دارد که آن، برقراری ارتباط با کودکان به هنگام درمان است. زمانی که پروژه برندینگ این کلینیک به شرکت نارون سپرده شد، ما یقین داشتیم که این ارتباط علاوه بر شخصیت مهربان و صمیمی دکتر الهه افشاری، می تواند از طریق نقاط تماس برند این پزشک با کودکان و والدین آن ها نیز به بهترین شکل برقرار شود. بنابر این در استراتژی اتخاذ شده قرار بر این شد که با استفاده از تمامی ظرفیت های هویت بصری وارد دنیای کودکانه مخاطبین اصلی کلینیک، یعنی کودکان، شویم. در اولین قدم، دندان که موضوع محوری این پروژه بود (و احتمالا دغدغه اصلی کودک هنگام مراجعه به دندانپزشکی) به شکلی کودکانه تصویر شد تا دوستی دندان با کودک را از لوگو کلینیک شروع کنیم. اما تیم پروژه برای کمک به درک بهتر بچه ها از این صمیمیت، به دنبال تصاویر قویتری بود. تصاویری که شاید بهترین راه ساختن آن ها در ذهن ساده بچه ها، "قصه ها" هستند. پس بسط هویت بصری کلینیک با محوریت قصه گویی برای کودکان ادامه پیدا کرد و روایتگری و طراحی کاراکتر های کودکانه شروع شد. این شخصیت های خیالی در قالب تصویرسازی های جذاب و کودکانه ای از حیوانات شکل گرفتند تا در دنیای قشنگ کودکان، دوست و همراه کاراکتر فیل در لوگو کلینیک باشند. این کودکانکی در انتخاب اسم کاراکتر ها، لوگوموشن، پالت های رنگی لوگو، اقلام اداری، پیشنهادهای گرافیک محیطی و پترن ها نیز تقویت شد.